Tack för stödet vi får från Folkuniversitetet

 

Tack för bidraget

Ett stort tack till Acla-porten för dansbeskrivningar
och dansvideo på gamla och nya danser.
Innehåller även information om kommande
dansarrangemang och andra dansaktiviteter.

SAAB:s

GAMMALDANSFÖRENING

gallery/skärmklip
gallery/skärmklip